Japp, det stämmer. Jag har byggt en hörnbänk till köket i Avaträsk. Jag trevade mig fram i ett par år fram och tillbaka tills jag hade en plan. Till att börja med ville jag göra en ritning och hittade programmet FreeCAD som funkade hyfsat.

Det visade sig även finnas en funktion som gjorde det möjligt att skriva ut möbeldetaljerna med angivna mått. Lägg märke till hur även skivornas fasning åskådliggörs med olika vinklar. Det var en av de detaljer som visade sig kräva en ordentlig cirkelsåg.