Koriander är en krydda som är betydligt vanligare i sydeuropeisk och asiatisk matlagning än i nordeuropeisk. Själv kom jag nog inte i kontakt med kryddan innan jag fyllt 50. Den har en ganska distinkt smak och vanligtvis har personer en klar uppfattning om smaken. Är den god eller inte?

På kromosom 11 har vi människor ett antal gener för lukt och smak. Det handlar bland annat om receptorer som kan känna av vår omgivning. Företaget 23andMe redovisade vilka baser en testad person hade på markörerna rs2741762 (kromosom 11; position 6892866) och rs3930459 (kromosom 11; position 7953958). De sades spela en roll för sannolikheten att personen ska tycka om kryddan koriander. De hänvisade till två artiklar (Eriksson 2012, 23andM 2015). De frågade de som skickat in sitt DNA för analys om sin upplevelse av koriander. Av tiotusentals svar kunde de beräkna en sannolikhet för om en person gillade koriander eller inte. Av all markörer de undersökt var det bara de två redovisade som gav ett signifikant resultat.

Om personen har A respektive C på dessa markörer så ska sannolikheten alltså vara större för att koriander ska lukta och smaka tvål. Det är som synes en ganska liten riskökning (men tillräckligt kul för rapportera).

Markers Evidence far mor jag
rs2741762 'A' variant associated with slightly higher odds of disliking cilantro: OR = 1.1, p-value = 2.1 x 10-14 AG GG AG
rs3930459 'C' variant associated with slightly higher odds of disliking cilantro: OR = 1.1, p-value = 4.2 x 10-13 TT CT CT
 
 
Mina föräldrars DNA som undersökts av 23andMe visade att båda hade en svagt förhöjd sannolikhet att ogilla koriander. Den ena markören var homozygot för den allel som inte ökade sannolikheten och den andra markören var heterozygot. Oddsen för att de skulle ogilla koriander vara alltså 1,1x högre än hos befolkningen i övrigt. Hos mig hade FamilyTreeDNA undersökt rs2741762 och Dantelabs sekvenserat rs3930459. Jag var heterozygot för båda markörerna. Vilket innebar att oddsen att jag skulle ogilla koriander blev 1,1 x 1,1 = 1,21. Hur stor sannolikheten blir kan vi inte veta förrän vi tagit reda på hur stor andel av befolkningen generellt som ogillar koriander. Av de som deltog i 23andMes undersökning var det 13%. Med min genuppsättning skulle sannolikheten bli 13 x 1,21 = 15,7% om vi har samma andel som de som svarade på undersökningen hos 23andMe
 
Hos mig ökade sannolikheten att jag ska ogilla koriander från 13 till 15,7% med kunskap om min genetiska uppsättning. Jag skulle alltså ha en viss förhöjd sannolikhet att tycka att koriander smakar tvål. Det gör jag också, trots att sannolikheten inte ens var 16%. Min gissning är att kulturen också spelar en stor roll här. Jag är fortfarande ovan vid koriandersmaken.
 
 
 
 
REFERENSER
23andMe. (2015). White paper 23‐08: Genetic Associations with Traits in 23andMe Customers.
Eriksson, N., Wu, S., Do, C.B. et al. (012). A genetic variant near olfactory receptor genes influences cilantro preference. Flavour 1:22. https://doi.org/10.1186/2044-7248-1-22